OKQ8 bilförsäkring

OKQ8 bilförsäkring erbjuder attraktiva villkor till bra priser, det gäller både försäkringspaket och tilläggen. Läs mer om försäkringen här!

Bilförsäkring Typ Bil Pris
Trafik Volvo V60 ~190 kr Teckna här
Trafik Volkswagen Golf ~176 kr Teckna här
Trafik Skoda Octavia ~140 kr Teckna här
Halv Volvo V60 ~277 kr Teckna här
Halv Volkswagen Golf ~288 kr Teckna här
Halv Skoda Octavia ~249 kr Teckna här
Hel Volvo V60 ~466 kr Teckna här
Hel Volkswagen Golf ~519 kr Teckna här
Hel Skoda Octavia ~427 kr Teckna här

Vad som ingår i OKQ8 bilförsäkring

OKQ8 har hängt på trenden hos drivmedelsföretag att erbjuda sin kunder bilförsäkring. Det är ett smart och effektivt sätt att knyta kunder till sig genom att skapa mervärde och helhetslösningar.

OKQ8 har tagit fram en försäkring tillsammans med Gjensidige. Det innebär att OKQ8 är förmedlare av bilförsäkringen och eventuell skadeanmälan ska ske direkt till Gjensidige.

Vad som ingår i OKQ8 bilförsäkring:

Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring
Trafikförsäkring x x x
Stöld x x
Brandskador x x
Glasreparation x x
Rättsskydd x x
Allrisk x x
Krishjälp efter trafikolycka x x
Plåt & lackskador x

OKQ8 trafikförsäkring

Trafikförsäkringen hos OKQ8 ersätter skador enligt Trafikskadelagen. Det innebär att den ersätter personskador och skada på andra personers egendom om du är inblandad i en trafikolycka. Självrisken för trafikskada är 1 000 kr.

Flera andra bilförsäkringar som vi har jämför har tillägg som ingår i trafikförsäkringen, men inte OKQ8. Här är trafikförsäkringen endast en trafikförsäkring, vilket inte nödvändigtvis måste vara dåligt. För dig som vill ha en billig trafikförsäkring är det snarare positivt då du inte blir överförsäkrad.

OKQ8 halvförsäkring

Halvförsäkringar kan skilja sig en del mellan olika bilförsäkringar, mer än trafik- och helförsäkringar. Därför går vi in i djupet på OKQ8 halvförsäkring nedan!

Brand

I OKQ8 halvförsäkring ingår ersättning om brand uppkommer genom brand, blixtnedslag eller explosion. Även vissa kabelbränder ger ersättning. Självrisken vid brandskador är 1 500 kr, vilket är mycket likt övriga halvförsäkringar.

Glas

Ersättning för glasskada kan utgå för vind- sido- eller bakruta som spräckts eller krossats. Självrisken för byte av ruta är 1 500 kr. Vid reparation, där byte av ruta inte behövs, är självrisken 0 kr.

Maskin

Modernas halvförsäkring ersätter oförutsedda och plötsliga skador på några av fordonets alla komponenter. Exempel på komponenter som utgör ersättning är: Motor, startmotor och styrelektronik.

Självrisken beror på bilens ålder. För en bil som är 0-2 år är självrisken 1 500 kr, för bilar som är 2-10 år är självrisken 4 000 kr.

Maskinförsäkringen gäller inte om bilen är äldre än 10 år eller om den körts mer än 12 000 mil. Ersättning utgår heller inte om fordonet har trimmats. För importerade fordon gäller en dubbel självrisk.

Rättsskydd

Det ingår ett rättsskydd i OKQ8 halvförsäkring. Ombuds- och rättegångskostnader ersätts i skälig omfattning i tvister och brottsmål, med några undantag. Självrisken är 25 % av kostnaden, men som lägst 1 500 kr.

Allrisk

En allrisk ingår i OKQ8 halvförsäkring – bra, då det är mycket sällan detta inte är ett tillägg som kostar extra!

Allriskförsäkringen kan ge ersättning för skador på bilens inredning upp till 50 000 kr. Även ersättning av stulen eller förlorad bilnyckel ersätts med upp till 5 000 kr. Råkar du tanka med fel drivmedel kan sanering av tanken ersättas med upp till 10 000 kr.

Dock finns såklart vissa begränsningar, den huvudsakliga begränsningen är att allriskförsäkringen inte gäller om fordonet som försäkrats är äldre än 15 år.

Stöld

I OKQ8 halvförsäkring ingår ersättning för skada för stöld eller stöldförsök. Självrisken är 1 500 kr.

Krisförsäkring

I halvförsäkringen ingår även en krisförsäkring som ger ersättning i form av kristerapi av legitimerad psykolog för förare och passagerare som upplevt en olycka i trafiken.

OKQ8 helförsäkring

En helförsäkring hos OKQ8 innehåller, förutom trafik- och halvförsäkring, även vagnskadeförsäkring.

Självrisken för vagnskadeförsäkringen är 4 000 kr. Förare yngre än 24 år betalar en förhöjd självrisk med 1 000 kr, alltså 5 000 kr.

Tänk på att nyare bilar ofta har en vagnskadegaranti från leverantören och att det i så fall kan det räcka att teckna en halvförsäkring.

Tilläggsförsäkringar för OKQ8 bilförsäkring

OKQ8 har endast en tilläggsförsäkring och det kallas för BackUp Plus. BackUp Plus kan du teckna för 125 kr i månaden utöver försäkringspremien om du har halv- eller helförsäkring. Med BackUp Plus ingår förutom självriskreducering med upp till 3 000 kr assistans- och hyrbilsförsäkring.

Kostnad för OKQ8 bilförsäkring

OKQ8 bilförsäkring kostar i genomsnitt 275 kr, vilket är det näst lägsta priset bland bilförsäkringarna vi jämfört. Premien för trafikförsäkringen ligger i samma nivå som den billigaste och även helförsäkringen har ett riktigt attraktivt pris.

Med tanke på den bredd som OKQ8 bilförsäkring har är den ett riktigt bra alternativ för den som söker en trygg och framför allt prisvärd bilförsäkring.

Rabatt

Som medlem hos OKQ8 får du rabatt när du tankar, tvättar och handlar på OKQ8 stationer. Du får även en årlig återbäring som baseras på dina tidigare inköp och till och med bolagets resultat.

Självrisk

OKQ8 har bra priser på sina självrisker. Överlag ligger de jämförbart med de lägsta priserna på självrisk bland de försäkringsbolag som vi har tittat på.

Nedan följer grundsjälvrisker hos OKQ8 bilförsäkring:

Skadetyp Självrisk
Laga stenskott 0 kr
Byta ruta 1 500 kr
Maskinskada 1 500 – 4 000 kr
Rättsskydd 25 % av kostnaden, minst 1 500 kr
Stöld Individuell

Vårt omdöme av OKQ8 bilförsäkring

OKQ8 erbjuder en attraktiv bilförsäkring till ett konkurrenskraftigt pris. Omfattningen i halvförsäkringen är bra men vi tycker att det är synd det finns en särskild självrisk för förare under 24 år.

Om du ofta besöker OKQ8-stationer för att handla, tvätta och tanka får du både rabatt och återbäring, vilket sänker dina kostnader ytterligare – vilket såklart är ett stort plus för dig som gör detta.

Fördelar med OKQ8 bilförsäkring:

  1. Låga självrisker
  2. Allrisk- och krisförsäkring ingår i halvförsäkringen
  3. Villkoren är lätta att förstå

Nackdelar med OKQ8 bilförsäkring:

  1. Skadeanmälan ska göras till Gjensidige
  2. Det går inte att teckna tillägg till trafikförsäkringen
  3. Höjd självrisk för dig under 24 år

Vad kostar OKQ8 bilförsäkring?


OKQ8 bilförsäkring kostar i snitt 275 kr. Framförallt trafik- och helförsäkring har konkurrenskraftiga priser men även halvförsäkringen är rimligt prissatt.

Vad ingår i OKQ8 bilförsäkring?


I OKQ8 bilförsäkring ingår det du behöver för ett bra försäkringsskydd. Du kan komplettera med tillägget BackUp Plus för ännu bättre skydd vid behov av reservbil.

Varför välja OKQ8 bilförsäkring?


OKQ8 passar bra för dig som vill ha ett bra skydd till ett attraktivt pris hos ett välkänt bolag där mycket ingår även utan tillägg.