ICA bilförsäkring

ICA bilförsäkring har flera fördelar, bland annat fast försäkringspremie om du är skadefri i fem år. Läs mer om ICAs bilförsäkring här!

Bilförsäkring Typ Bil Pris
Trafik Volvo V60 ~255 kr Teckna här
Trafik Volkswagen Golf ~275 kr Teckna här
Trafik Skoda Octavia ~251 kr Teckna här
Halv Volvo V60 ~375 kr Teckna här
Halv Volkswagen Golf ~370 kr Teckna här
Halv Skoda Octavia ~348 kr Teckna här
Hel Volvo V60 ~745 kr Teckna här
Hel Volkswagen Golf ~643 kr Teckna här
Hel Skoda Octavia ~633 kr Teckna här

Vad som ingår i ICA bilförsäkring

ICAs bilförsäkringar ger ett brett och bra skydd och du får en fast premie om du är skadefri i 5 år.

Väljer du trafikförsäkringen ingår, förutom ersättning för andras skador, även krishjälp vid trafikolycka.

Halvförsäkringen ger en mycket bättre ersättning än trafikförsäkringen till en blygsam prisökning. I halvförsäkringen ingår ersättning för stöld, brandskada, glasskada och rättsskydd. I ICAs halvförsäkring ingår även en allriskförsäkring som du kan läsa mer om lite längre ner.

Om du väljer ICAs helförsäkring får du dessutom ett vagnskadeskydd. Det kan vara värt att tänka på att fabriksnya bilar har olika lång vagnskadegaranti som kan göra en helförsäkring onödig.

Vad som ingår i ICA bilförsäkring:

Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring
Trafikförsäkring x x x
Stöld x x
Brandskador x x
Glasskydd x x
Rättsskydd x x
Allrisk x x
Krishjälp efter trafikolycka x x
Plåt & lackskador x

ICA trafikförsäkring

ICAs trafikförsäkring täcker, precis som övriga försäkringar i vår jämförelse, skador för dina medtrafikanter med ett högsta ersättningsbelopp på 300 miljoner kr.

Skadade kläder och andra tillhörigheter hos förare och passagerare kan ersättas med max ett halvt prisbasbelopp per person, vilket år 2021 motsvarar 24 300 kr.

Utöver detta kan vissa kostnader ersättas om det uppstår en tvist, till exempel ombuds- och rättegångskostnader.

I ICAs trafikförsäkring ingår dessutom vad ICA kallar för “Trafikolycksfall och Krishjälp”, vilket innebär att ersättning ges ut för terapi vid behov till följd av upplevda olyckor i trafiken.

Det utgår liksom andra bilförsäkringar ingen självrisk vid till exempel kollision med djur eller om skadan i fråga vållas av annan person.

ICA halvförsäkring

ICAs halvförsäkring är en halvförsäkring där ersättningsnivåerna för det mesta är generösa. Mer om det nedan!

Brand

ICAs halvförsäkring täcker skador som uppkommit på grund av brand som är anlagd av tredje man, explosion eller blixtnedslag.

Glas

Vid lagning av stenskott är självrisken 200 kr för dig med ICAs halvförsäkring. Det går att jämföra med andra bilförsäkringar där självrisken ofta är 0 kr.

Maskin

Ersättning för skador på maskin ersätts men begränsningar finns gällande ålder och mätarställning.

För personbil gäller max 8 år eller 10 000 mil för att ersättning på maskinskada ska utgå.

Självrisken för maskinskada är individuell men för fordon som har körts över 6 000 mil är självrisken större än om fordonet körts mindre.

Om fordonet inte är servat enligt anvisning utgår en extra självrisk på 50 % av skadekostnaden. Detta kan låta mycket, men flera andra bilförsäkringar jämför ger ingen ersättning alls för maskinskador på fordon som passerat en viss ålder eller mätarställning.

Rättsskydd

ICA har samma tillämpning av tvåårsregeln som övriga försäkringsbolag i vår jämförelse. Tvåårsregeln innebär att du ska ha haft försäkringen eller en jämförbar försäkring i minst 2 år för att rättsskyddet ska gälla. Maxersättning för rättsskydd är 380 000 kr per tvist.

Allrisk

I ICAs halvförsäkring ingår en allriskförsäkring. Den kan ersätta skador på bilinredning, skador som uppkommer vid lastning eller förlorad bilnyckel.

Den kan även ersätta skador som uppstår om du råkar tanka med fel drivmedel. Allriskförsäkringen kan endast användas tre gånger per år och maxersättning är 60 000 kr per skadetillfälle.

Stöld

ICAs halvförsäkring ger ersättning för skada genom stöld, tillgrepp, rån eller försök till något av dessa.

Blir fordonet stulet måste det gå minst 30 dagar innan försäkringen kan ersätta dig.

Du är även skyldig att iaktta vissa aktsamhetskrav för att försäkringen ska gälla, till exempel ha fordonet låst. Om fordonet är utrustat med godkänt larm och spårningssystem gäller försäkringen helt utan självrisk.

ICA helförsäkring

Helförsäkring är som halvförsäkringen fast med vagnskadeskydd. Det innebär att försäkringen kan ge ersättning för skada på det egna fordonet om skadan uppkommer till exempel av trafikolycka, olyckshändelse eller skadegörelse. Helförsäkringen kan även ge viss självriskreducering vid djurkollision.

Tilläggsförsäkringar för ICA bilförsäkring

Hos ICA kan man teckna flera tilläggsförsäkringar. Exempelvis hyrbil som ger dig en alternativ bil om din bil inte kan användas på grund av skada, assistans vid driftstopp och självriskreducering.

Kostnad för ICA bilförsäkring

ICAs bilförsäkringar har ett genomsnittligt pris på 419 kr per månad. Det är framförallt helförsäkringen som drar upp snittpriset, men ICAs bilförsäkringar är dyrare än övriga i vår jämförelse.

Premien minskar om du samlar poäng i ICAs bonussystem, dessutom behåller du samma premie i 5 år om du är skadefri.

Rabatt

Du kan få rabatt på ICAs bilförsäkringar genom att samla poäng i deras bonussystem.

Självrisk

Särskilda självrisker kan gälla hos ICA bilförsäkringar. Vissa olyckor kan vara helt utan självrisk, exempelvis kollision med djur eller om skadan har vållats av någon annan.

Nedan följer grundsjälvrisker hos ICA bilförsäkring:

Skadetyp Självrisk
Laga stenskott 0 kr
Byta ruta 1 500 kr
Maskinskada 1 500 – 3 000 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, minst 1 500 kr
Stöld 1 500 kr

Vårt omdöme av ICA bilförsäkring

ICAs bilförsäkring är omfattande och ger ett bra skydd, men den är något dyrare än övriga bilförsäkringar i vår jämförelse. Det går däremot att få en billigare premie genom att samla bonuspoäng, vilket är bra. Dessutom lovar ICA en fast premie som inte höjs om du är skadefri i fem år i sträck.

Nackdelen med omfattande försäkringar är att det finns risk att du betalar för mer än vad du egentligen behöver. Det kan visserligen ge trygghet, men det kostar mer. Detta brukar kallas för att vara överförsäkrad, vilket man lätt kan falla offer för med ICAs bilförsäkringar då de är mer omfattande men även dyrare än andra bilförsäkringar.

Fördelar med ICA bilförsäkring:

  1. Allriskförsäkringen ingår i halvförsäkringen
  2. Ingen prishöjning om du är skadefri i fem år
  3. 4,3 av 5 i betyg enligt Konsumenterna

Nackdelar med ICA bilförsäkring:

  1. Bilförsäkringen är förhållandevis dyr
  2. Risken är stor för överförsäkring

Vad kostar ICA bilförsäkring?


ICA bilförsäkring kostar i snitt 419 kr per månad. Premien kan bli billigare om du samlar bonuspoäng. Dessutom får du fast pris om du är skadefri i fem år.

Vad ingår i ICA bilförsäkring?


I alla bilförsäkringar på ICA ingår en trafikförsäkring. Tecknar du ICA halvförsäkring får du dessutom teckning för bland annat stöd, brand- och glasskador.

Varför välja ICA bilförsäkring?


Du bör välja ICA bilförsäkring om du vill ha en trygg och omfattande försäkring där du har möjlighet att efter fem skadefria år få en fast premie som förblir densamma.