Evoli bilförsäkring

Evoli är en uppstickare bland bilförsäkringarna som erbjuder bra pris, men bara om du ingår i deras målgrupp. Läs mer om det här!

Bilförsäkring Typ Bil Pris
Trafik Volvo V60 ~130 kr Teckna här
Trafik Volkswagen Golf ~156 kr Teckna här
Trafik Skoda Octavia ~150 kr Teckna här
Halv Volvo V60 ~187 kr Teckna här
Halv Volkswagen Golf ~196 kr Teckna här
Halv Skoda Octavia ~230 kr Teckna här
Hel Volvo V60 ~333 kr Teckna här
Hel Volkswagen Golf ~328 kr Teckna här
Hel Skoda Octavia ~350 kr Teckna här

Vad som ingår i Evoli bilförsäkring

Evoli är en förhållandevis okänd aktör på den svenska marknaden för bilförsäkringar och har ett lite annorlunda upplägg i jämförelse med andra försäkringsbolag. Evoli vänder sig till skillnad från övriga bilförsäkringar främst till vana och trygga bilförare över 30 år.

Evoli har de överlägset billigaste premierna i vår jämförelse, men självrisken är lite högre.

Vad som ingår i Evoli bilförsäkring:

Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring
Trafikförsäkring x x x
Stöld x x
Brandskador x x
Glasreparation x x
Rättsskydd x x
Plåt- och lackskador x

Evoli trafikförsäkring

Evolis trafikförsäkring gäller enligt Trafikskadelagen. Ersättning för personskada gäller för både personer i och utanför fordonet och sakskada gäller enbart på annans egendom utanför fordonet. Maxersättning är 300 miljoner kronor.

Utöver de bestämmelser som finns i Trafikskadelagen ersätts vissa saker, såsom kläder och andra tillhörigheter. Viss ersättning kan även utgå för juridiskt ombud för ersättningsbar personskada.

Evoli trafikförsäkring täcker detsamma som trafikförsäkringar hos de flesta försäkringsbolag, men ofta till ett bättre pris.

Det kan vara värt att jämföra prisskillnaden mellan trafikförsäkringen och halvförsäkringen på Evoli, då vi sett att det ofta skiljer sig mindre än 100 kr i månaden mellan försäkringsnivåerna.

Evoli halvförsäkring

Evoli halvförsäkring är lik många andra halvförsäkringar sett till ersättning, men har en tendens att vara billigare.

Brand

Evoli har samma villkor för ersättning vid brand som de andra försäkringarna i vår jämförelse. Det innebär att ersättning kan utgå vid band som är anlagd av tredje part eller om branden har startat på grund av blixtnedslag, explosion eller eld.

Glas

I Evolis halvförsäkring är självrisken 0 kr för reparation till följd av stenskott. Om rutan behöver bytas betalar man 40 % av skadekostnaden, men som lägst 2 000 kr.

Maskin

Evolis maskinförsäkring täcker, precis som de andra försäkringarna i jämförelsen, en mängd delar på fordonet. Skillnaden hos de olika försäkringarna ligger i vilka begränsningar som gäller.

Hos Evoli finns det i huvudsak två begränsningar för maskinskada:

  1. Ersättningen reduceras med 50 % om fordonet inte har genomgått service enligt tillverkarens anvisningar vid 1 tillfälle. Ingen ersättning lämnas om fordonet inte har genomgått servicen enligt anvisning 2 eller fler tillfällen.
  2. Maskinskada ersätts ej om fordonet är äldre än 8 år eller om det har körts mer än 10 000 mil.

Grundsjälvrisken för maskinskada är 4 000 kr om bilen är max 5 år och inte har körts mer än 8 000 mil. Annars är självrisken 8 000 kr.

Rättsskydd

Den så kallade tvåårsregeln tillämpas hos Evoli, liksom hos de andra försäkringsbolagen i vår jämförelse. Den innebär att du måste haft en gällande bilförsäkring i minst 2 år för att ha rätt till ersättning genom rättsskyddet. Maxersättning för rättsskydd är 250 000 kr varav 35 000 kr är maxersättningen för bevisning och egna utredningskostnader. För all ersättning genom rättsskyddet gäller en självrisk på 25 % av kostnaden.

Stöld

Stöld, rån och skadegörelse samt försök till något av dessa ersätts.

Bilstereo och annan elektronisk utrustning som inte är fabriksmonterade som ersätts med max 30 000 kr. Likaså gäller begränsningar för hjul som ej är anvisade av tillverkaren, då ligger max ersättning på 30 000 kr.

Grundsjälvrisken för stöld är 4 000 kr, oavsett värdet av det som stjäls.

Evoli helförsäkring

Om du väljer en helförsäkring hos Evoli ingår ersättning för bärgning och vagnskada, som bland annat ger ersättning vid trafikolycka och skadegörelse.

Försäkringen ersätter inte om du har tankat med fel drivmedel, vilket är en begränsning som inte alla försäkringsbolag inte tillämpar.

I helförsäkringen ingår även kristerapi för förare och passagerare i form av högst tio besök hos psykolog.

Tilläggsförsäkringar för Evoli bilförsäkring

Det går att teckna tilläggsförsäkringar hos Evoli. Hyrbil, bärgning plus och självriskreducering vid djurkollision är exempel på tilläggsförsäkringar som går att teckna hos Evoli.tilläggsförsäkringar

Kostnad för Evoli bilförsäkring

Evoli bilförsäkring kostar i genomsnitt 197 kr per månad. Det innebär att Evoli är överlägset billigast i vår jämförelse vad gäller pris. Det enda försäkringsbolag som kommer i närheten är OKQ8:s trafikförsäkring som också håller bra priser. Övriga är inte jämförbara vad gäller pris.

Du får dessutom ungefär samma innehåll i försäkringen hos Evoli som hos de andra försäkringsbolagen i vår jämförelse.

Det som skiljer Evoli från övriga bilförsäkringar är att självrisken överlag dyrare hos Evoli. Dessutom kan inte vem som helst teckna en bilförsäkrings hos Evoli. Du behöver tillhöra deras målgrupp (personer och fordon med låg risk för skada) för att få bra priser.

Tillhör du målgruppen är Evolis bilförsäkring definitivt ett bra val!

Rabatt

Det finns inget rabattsystem hos Evoli, priset som du ser på Evolis hemsida är det lägsta priset som Evoli kan erbjuda.

Självrisk

Grundsjälvrisken ligger på mellan 6 000 och 18 000 kr, vilket är ett stort spann. Evoli tillämpar flera olika självrisker beroende på skada, tillfälle, bilens ålder och antal mil. Evoli motiverar höga självrisker med att de då kan hålla en låg försäkringspremie.

Nedan följer grundsjälvrisker hos Evoli bilförsäkring:

Skadetyp Självrisk
Laga stenskott 0 kr
Byta ruta 40 % av kostnaden, minst 2 000 kr
Maskinskada 4 000 – 8 000 kr
Rättsskydd 25 % av kostnaden
Stöld 4 000 kr

Vårt omdöme av Evoli bilförsäkring

Evolis bilförsäkring innehåller i princip samma skydd som andra bilförsäkringar men till ett lägre pris. Speciellt helförsäkringen tenderar att mycket vara billigare än övriga försäkringsbolag, men även trafik- och halvförsäkringen tenderar att vara billigare.

Evoli är ett bra val för de bilförare som ingår i målgruppen som Evoli bedömer har en låg risk att behöva utnyttja försäkringen.

Fördelar med Evoli bilförsäkring:

  1. Billiga försäkringspremier
  2. Enkel att teckna på nätet
  3. Aldrig någon bindningstid

Nackdelar med Evoli bilförsäkring:

  1. Alla får inte teckna försäkringen
  2. Mindre skydd kan ingå i jämförelse med övriga försäkringar
  3. Självrisken är högre i jämförelse med andra bilförsäkringar

Vad kostar Evoli bilförsäkring?


Evoli bilförsäkring kostar i genomsnitt 197 kr. Det är den billigaste bilförsäkringen i vår jämförelse och en av de billigaste bilförsäkringarna i Sverige.

Vad ingår i Evoli bilförsäkring?


I Evoli bilförsäkring ingår ungefär samma skydd som hos andra bilförsäkringar. Du kan välja mellan trafik- halv- och helförsäkring beroende på vilket skydd du vill ha.

Varför välja Evoli bilförsäkring?


Anledningarna att välja Evolis bilförsäkring är många. Evoli erbjuder bland annat billiga försäkringspremier och ingen bindningstid. Dessutom är försäkringen lätt att teckna på nätet.