Moderna bilförsäkring

Moderna erbjuder en bra bilförsäkring som går att komplettera med olika typer av tilläggsförsäkringar efter dina behov. Läs mer om den här!

Bilförsäkring Typ Bil Pris
Trafik Volvo V60 ~197 kr Teckna här
Trafik Volkswagen Golf ~189 kr Teckna här
Trafik Skoda Octavia ~191 kr Teckna här
Halv Volvo V60 ~378 kr Teckna här
Halv Volkswagen Golf ~341 kr Teckna här
Halv Skoda Octavia ~337 kr Teckna här
Hel Volvo V60 ~762 kr Teckna här
Hel Volkswagen Golf ~617 kr Teckna här
Hel Skoda Octavia ~614 kr Teckna här

Vad som ingår i Moderna bilförsäkring

Moderna bilförsäkring erbjuder en bra grundförsäkring till konkurrenskraftiga priser. Du kan bygga på halv- och helförsäkring med tilläggsförsäkringar som ger ett individuellt och komplett skydd.

Vad som ingår i Moderna bilförsäkring:

Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring
Trafikförsäkring x x x
Stöld x x
Brandskador x x
Glasreparation x x
Rättsskydd x x
Allrisk x
Krishjälp efter trafikolycka x
Plåt & lackskador x

Moderna trafikförsäkring

Modernas trafikförsäkring gäller enligt reglerna för Trafikskadelagen med en högsta ersättning på 300 miljoner kr. Detsamma gäller samtliga bilförsäkringar som vi jämför.

Utöver ersättning enligt Trafikskadelagen kan Moderna bilförsäkring ge ersättning för kläder och tillhörigheter för förare och passagerare med upp till en fjärdedels prisbasbelopp, vilket år 2021 motsvarar 12 150 kr. Moderna kan även ersätta rättegångskostnader vid behov.

Självrisken för trafikförsäkringen är 1 000 kr.

Moderna halvförsäkring

Modernas halvförsäkring är mycket snarlik övriga halvförsäkringar, mer om detaljerna nedan.

Brand

Skador ersätts för brand som anlagts av tredje man eller som uppkommit på grund av blixtnedslag, explosion eller annan eld. Villkoren för ersättning för brand är i princip samma för alla bilförsäkringar. Grundsjälvrisken hos Moderna är 1 500 kr vid brandskada.

Glas

Modernas halvförsäkring täcker skada på vindruta, sidoruta eller bakruta men däremot inte skador på sollucka eller glastak.

Självrisken för reparation av skadad ruta är 0 kr. Om rutan behöver bytas ut helt är självrisken 2 000 kr. Detta är bra i jämförelse med andra bilförsäkringar där reparation av skadad ruta inte alltid är gratis.

Maskin

Modernas halvförsäkring täcker maskinskador som oförutsett eller plötsligt uppkommer. Dock gäller maskinförsäkringen bara om fordonet är som högst 8 år gammalt eller har körts mindre än 12 000 mil. Om fordonet inte genomgått service enligt tillverkarens anvisningar vid ett tillfälle sänks ersättningen med 50 %. Om fordonet inte genomgått service enligt tillverkarens anvisningar vid två tillfällen eller fler utgår ingen ersättning alls.

Vid maskinskada gäller en grundsjälvrisk på 1 500 kr, har fordonet körts mer än 8 000 mil dubblas självrisken till 3 000 kr. För importerade bilar gäller en självrisk på 6 000 kr.

Rättsskydd

I Modernas halvförsäkring ingår samma rättsskydd som hos övriga försäkringsbolag som vi jämfört. Precis som i övriga bilförsäkringar tillämpar även Moderna den så kallade tvåårsregeln. Den innebär att haft Modernas bilförsäkring alternativt en likvärdig försäkring i minst 2 år för att ha rätt till ersättning. Försäkringen gäller tvister som prövas i svensk domstol och ersätter bland annat ombudskostnader.

Självrisken för rättskydd är 20 % av kostnaden, men den är alltid minst 1 500 kr.

Stöld

Försäkringen gäller skada som uppkommit till följd av stöld, tillgrepp, rån eller till försök av något av dessa. Om bilen är stulen behöver det gå 30 dagar innan ersättning kan utgå, något som är vanligt bland bilförsäkringarna.

Maxersättning hos Moderna bilförsäkring:

Stulet föremål Maximalt ersättningsbelopp
Eftermonterad ljudutrustning 30 000 kr
Eftermonterad ljusutrustning 30 000 kr
Eftermonterad navigationsutrustning 30 000 kr
Extraljus 10 000 kr
Hjul (däck + fälg)d 25 000 kr, 0 kr vid hjullås

Moderna helförsäkring

Helförsäkringen täcker även vagnskada när skadan uppstått till höljd av trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse av tredje man.

Vad gäller nyare bilar kan detta skydd ingå i bilens vagnskadegaranti, även om självrisken kan vara annorlunda. Det kan vara värt att titta på om du har en bil som är 3 år gammal eller nyare. Omfattas din bil av en vagnskadegaranti är det nämligen ofta helt onödigt att teckna en helförsäkring istället för en halvförsäkring.

Helförsäkringen kan även ge reducerad självrisk vid till exempel vid kollision med djur.

Tilläggsförsäkringar för Moderna bilförsäkring

Modernas halvförsäkring kan kompletteras med tilläggsförsäkringar. Det går till exempel att teckna en tilläggsförsäkring för hyrbil ifall din egen bil är obrukbar, så att du får en reservbil under tiden. Övriga tilläggsförsäkringar är krishjälp-tillägg, assistans-tillägg och allrisk-tillägg.

Det finns även ett så kallat kombi-tillägg som gäller hyrbil, assistans och självriskreduktion, allt-i-ett.

Kostnad för Moderna bilförsäkring

Moderna bilförsäkringar har ett genomsnittligt pris på 395 kr per månad. Helförsäkringen drar upp snittpriset medan trafik- och halvförsäkringen håller bra och konkurrenskraftiga priser. Modernas halvförsäkring ger ett bra skydd men det kan vara värt att titta om man behöver någon tilläggsförsäkring för att bredda sitt skydd.

Vet du att det är en helförsäkring du vill teckna kan det med andra ord vara värt att jämföra priset hos några konkurrenter. Är det däremot en trafik- eller halvförsäkring du är ute efter är Moderna mycket konkurrenskraftiga.

Rabatt

Du kan få samlingsrabatt om du har flera försäkringar hos Moderna. Moderna erbjuder nämligen många olika försäkringar, exempelvis för hem, barn, djur, och gravida. I övrigt finns ingen möjlighet till rabatt hos Moderna.

Självrisk

Hos Moderna kan självriskerna variera och är dessutom individuella.

Moderna tillämpar däremot en särskild ungdomssjälvrisk för förare under 24 år på 1 000 kr utöver gällande självrisk, oavsett försäkringsnivå.

Nedan följer grundsjälvrisker hos Moderna bilförsäkring:

Skadetyp Självrisk
Laga stenskott 0 kr
Byta ruta 2 000 kr
Maskinskada 1 500 – 3 000 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, minst 1 500 kr
Stöld Individuell

Vårt omdöme av Moderna bilförsäkring

Moderna bilförsäkring erbjuder en bra och omfattande bilförsäkring till ett bra pris. Här kan du komplettera din bilförsäkring med tilläggsförsäkringar så att bilförsäkringen ger dig det skydd som du behöver. Du betalar därför inte för mer än vad du behöver och slipper vara överförsäkrad.

Det är naturligtvis tråkigt att allriskförsäkringen är en tilläggsförsäkring, den kunde med tanke på prisnivån ingå i halvförsäkringen som den gör hos andra försäkringsbolag med liknande prisnivå. Å andra sidan kostar den inte så mycket att lägga till och den ger mycket bredd för pengarna.

Moderna bilförsäkringar har en särskild ungdomssjälvrisk på 1 000 kr om föraren är under 24 år. Det kan vara värt att notera om du är ung eller lånar ut bilen till någon under 24 år. Detta gäller oavsett försäkringsnivå.

Fördelar med Moderna bilförsäkring:

  1. Flera tilläggsförsäkringar ger en individuellt anpassad försäkring
  2. Moderna är ett stort, välkänt och tryggt försäkringsbolag
  3. Moderna får 4,4 av 5 av Konsumenternas Försäkringsbyrå

Nackdelar med Moderna bilförsäkring:

  1. Allrisk ingår inte halvförsäkringen
  2. Ökad ungdomssjälvrisk för dig under 24 år
  3. Krångliga villkor

Vad kostar Moderna bilförsäkring?


Moderna bilförsäkring kostar i snitt 395 kr per månad. Helförsäkringen är dyrare än snittet men trafik- och halvförsäkringarna har konkurrenskraftiga priser.

Vad ingår i Moderna bilförsäkring?


I Modernas bilförsäkring ingår ett grundläggande försäkringsskydd. Det kan vara värt att titta på tilläggen för extra skydd då försäkringen är modulär och anpassningsbar.

Varför välja Moderna bilförsäkring?


Välj Modernas bilförsäkring för ett bra grundskydd till ett bra pris. Med tilläggsförsäkringar kan du enkelt anpassa försäkringen till den bästa för dig.