Z

Digital körjournal
- En smart investering

Att hålla koll på företagets fordonasnvändning är en viktig del av att driva en effektiv verksamhet. En digital körjournal är ett verktyg som kan hjälpa dig att spåra dina fordon, övervaka deras användning och minska pappersarbetet. Det är en smart investering som kan hjälpa din verksamhet att bli mer produktiv och lönsam. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på digitala körjournaler och hur de kan hjälpa dig att optimera ditt fordonshanteringssystem.

Vad är en digital körjournal?

En digital körjournal är en digital loggbok som används för att registrera alla resor som görs med en bil eller annat fordon. Syftet med en sådan loggbok är att dokumentera och hålla reda på alla resor för att sedan kunna använda informationen för att exempelvis göra rättvisa avdrag för företagsbilar eller för att förenkla rapportering till skattemyndigheter.

Så fungerar det

En digital körjournal fungerar genom att den registrerar och sparar all information om resor som görs med en bil eller annat fordon. Detta görs på ett digitalt sätt, vilket innebär att all information lagras på ett säkert och lättillgängligt sätt.

För att använda en digital körjournal behöver du först installera en app eller programvara på din enhet. Därefter kan du börja använda körjournalen genom att följa dessa steg:

 • Registrera bilen eller fordonet i körjournalen genom att ange registreringsnummer, modell och annan relevant information.
 • Ange syftet med resan, exempelvis arbetsresa, privatresa eller annat.
 • Ange start- och slutdatum för resan samt start- och destination.
 • Ange avståndet som har körts under resan.
 • Ange eventuella kostnader som är kopplade till resan, såsom bensin, parkering eller annat.
 • Godkänn och spara resan i körjournalen.

Elektronisk körjournal regler

För att en elektronisk körjournal ska vara giltig och godkänd av Skattemyndigheten i Sverige finns det några viktiga regler som måste följas. Enligt Skatteverket måste en elektronisk körjournal ha följande egenskaper:

 1. All körning måste registreras automatiskt utan möjlighet till manuell justering av data.
 2. För varje resa måste följande information registreras: Start- och slutdatum, körsträcka, start- och slutadress, syfte med resan samt vilket fordon som användes.
 3. Körjournalen måste lagras i minst sex år och vara tillgänglig för skattemyndigheterna vid eventuell kontroll.
 4. För företagsbilar måste körjournalen kunna användas för att skilja mellan privat och tjänsteresa för att kunna göra korrekta avdrag för företagskostnader.
 5. Körjournalen måste vara skyddad mot manipulation och förfalskning för att säkerställa dess giltighet.

Hos Säljarnas Fackförbund kan du läsa mer om regler kring elektronisk körjournal. Artikeln diskuterar också integritetsfrågor och hur mycket arbetsgivaren har rätt att kontrollera med detta verktyg.

Köp elektronisk körjournal
med GPS

Om ditt företag söker efter en elektronisk körjournal med GPS kan du vända dig till MiniFinder. Deras elektroniska körjournal registrerar resor automatiskt och till stora delar är helt automatiskt. Med en digital körjournal från MiniFinder registreras automatiskt viktiga datum, körsträckor och tidpunkter för resor. Dessutom är MiniFinders elektroniska körjournal godkänd av Skatteverket, vilket ger extra trygghet.

Fördelar med en automatisk körjournal

En automatisk körjournal har flera fördelar jämfört med en manuell körjournal. Några av de främsta fördelarna är:

Tidsbesparing

En automatisk körjournal sparar tid eftersom den registrerar resorna automatiskt, vilket minskar risken för felaktiga registreringar och behovet av manuell justering.

Kostnadseffektivitet

Eftersom en automatisk körjournal minskar riskerna för felaktiga registreringar och förenklar redovisningen av företagskostnader kan den även bidra till att sänka företagets kostnader.

Ökad noggrannhet

Med en automatisk körjournal minskar risken för felaktigheter i registreringen av resor och uppgifter om syfte och avstånd. Detta ökar noggrannheten i redovisningen och minskar risken för felaktiga avdrag.

Enkel åtkomst

En automatisk körjournal lagras digitalt och kan enkelt hämtas upp vid behov. Detta gör att det är lätt att komma åt körjournalen och att den alltid finns tillgänglig om det skulle bli en kontroll från Skattemyndigheterna. Dessutom kan MiniFinders elektroniska körjournal enkelt kopplas till molnet, vilket ger enkel tillgång till informationen från olika enheter och platser.